สสว.ลงพื้นที่จังหวัดเลยสำรวจฐานข้อมูลเอสเอ็มอี

  • 2 ตอบ
  • 3208 อ่าน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

สสว.ลงพื้นที่จังหวัดเลยสำรวจฐานข้อมูลเอสเอ็มอี

   สสว. มอบหมาย บีโอแอล เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในการเก็บข้อมูล โดยส่งพนักงานภาคสนามและพนักงานสัมภาษณ์ลงพื้นที่จังหวัดเลย ปูพรมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาศักยภาพและต่อยอดแนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแต่ละอำเภอในจังหวัดเลย โดยการสำรวจดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่เดือน กันยายน ถึง เดือน ธันวาคม 2554.  พร้อมขอความร่วมมือกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองและชุมชน

   นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่าได้มอบหมายให้ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีโอแอล เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในการเก็บข้อมูลโดยส่งพนักงานภาคสนามและพนักงานสัมภาษณ์ลงพื้นที่ในจังหวัดเลย เพื่อจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มเป้าหมายทุกอำเภอและตำบลเพื่อสำรวจข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

สำหรับการดำเนินงานดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลเชิงลึกผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในกลุ่มจังหวัดตัวแทน 18 กลุ่มๆ ละ 2 จังหวัด รวมทั้งหมด 36 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งครอบคลุมผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิต การค้า และภาคบริการ โดยมีเป้าหมายการทำสำรวจฐานข้อมูลกลุ่มเอสเอ็มอีทั้งหมดในครั้งนี้ ประมาณ 60,000 รายในจังหวัดเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งการสำรวจจะลงลึกเข้าไปในอำเภอและชุมชนต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ต่อยอดการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของแต่ละอำเภอ โดยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจทั้งหมดจะไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในการจัดเก็บภาษีแต่อย่างใด เป็นเพียงการสำรวจข้อมูลเพื่อในการประเมินสถานภาพเอสเอ็มอีในภาพรวมเท่านั้น 

“สสว. มองว่า จังหวัดเลย มีสินค้าของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำนวนมาก ที่ได้มาตรฐานและมีความประณีต สวยงาม สามารถนำไปต่อยอดเปิดตลาดได้ อาทิ  ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าขาวม้า ไหมไทย เซรามิกรูปผีตาโขน กุนเชียง มะขามหวาน หมูแผ่น ฯลฯ ซึ่งเป็นสินค้าที่ระลึก และผลิตภัณฑ์อาหาร เป็นของฝากที่ขึ้นชื่อ ซึ่งโครงการจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยเฉพาะมาตรฐานสินค้าในระดับภูมิภาค ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนของไทยมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจเอสเอ็มอีในอนาคต ดังนั้น ทุกคำตอบของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี คือข้อมูลที่มีประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีตามพันธกิจหลักของ สสว. ต่อไปในอนาคต โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มปูพรมลงพื้นที่สำรวจในช่วงเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป จึงอยากให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้ความร่วมมือในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ประกอบการและชุมชนต่อไป”

   ทั้งนี้รูปแบบการจัดทำฐานข้อมูลจะมีพนักงานภาคสนามเป็นผู้เข้าไปสอบถามข้อมูลจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยตรง ซึ่งพนักงานทั้งหมดนี้จะสวมเสื้อแจ๊คเก็ตที่มีการปักตราสัญลักษณ์ สสว. และติดบัตรประจำตัวพนักงานสัมภาษณ์เป็นที่สังเกตได้ชัดเจน

   นายยุทธศักดิ์ กล่าวต่อว่าการสำรวจฐานข้อมูลของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผู้ที่ให้ข้อมูลจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของ สสว. ได้ทันที โดยสมาชิกจะได้สิทธิพิเศษมากมาย อาทิ รับบริการช่องทางร้านค้าออนไลน์ การใช้บริการ Knowledge Center ผ่าน www.sme.co.th รวมทั้งสามารถเข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่ สสว. จัดขึ้น โดยผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วน โทร. 1301  ดังนั้น สสว. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีร่วมให้ข้อมูลธุรกิจ เพื่อ สสว. จะนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนและจัดกิจกรรมสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจเอสเอ็มอี รวมถึงสามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม มีลักษณะตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากที่สุด
###### e56 e56  ดันให้นะครับ

 e48 e48

 


รับทำเว็บ สมุทรปราการ