แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
Topics - bank_bb

หน้า: [1]
1
กำหนดการจัดกิจกรรมงานวันสถาปนาและงานกาชาดจังหวัดยโสธร ประจำปี ๒๕๕๔
 
24 ก.พ.54             07.00 น.               - พิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 8 แห่ง                

25 ก.พ.54             09.09 น.               - พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5

                                                         - ประกวดผลผลิตพืชเศรษฐกิจ/ผลิตภัณฑ์แปรรูป ประกวดสวนหย่อม

          ผัก และสมุนไพร แสดงสาธิต บรรยายความรู้การผลิต แปรรูป  

          ผลิตภัณฑ์

       - นิทรรศการเกษตรปลอดภัย

      - ตอบปัญหาทางการเกษตร

                                                      - ฝึกอบรมการทำแซนวิชและโจ๊กข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ณ เต็นท์จัดงาน

        สำนักงานอาชีวศึกษา

     - ฝึกอบรมการกรีดยางพารา ณ เต็นท์จัดงานของกระทรวงแรงงาน

     - การแข่งขันกีฬาฟุตบอลและแข่งขันตระกร้อเยาวชน ประชาชนชาย

       ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม และบริเวณงาน  

       กาชาด

18.00 น.               - การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ณ เวทีกลางกาชาด

     - การแสดงดนตรีลูกทุ่ง หมอลำบัวผัน ? ศรีจันทร์ ณ เวทีคอนเสิร์ต

26 ก.พ.54             08.00 น.          - ประกวดผลผลิตพืชเศรษฐกิจ/ผลิตภัณฑ์แปรรูป ประกวดสวนหย่อม

                                                       ผัก และสมุนไพร แสดงสาธิต บรรยายความรู้การผลิต แปรรูป ผลิตภัณฑ์

                                                     - นิทรรศการเกษตรปลอดภัย

                                                     - ตอบปัญหาทางการเกษตร

                                09.00 น.       - ฝึกอบรมการกรีดยางพารา ณ เต็นท์จัดงานของกระทรวงแรงงาน

                                                     - การแข่งขันกีฬาฟุตบอลและแข่งขันตระกร้อเยาวชน ประชาชนชาย

                                                       ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม และบริเวณงาน

                                                       กาชาด

                                18.00 น.        - การแสดงโปงลางโรงเรียนบ้านขุมเงิน ณ เวทีกลางกาชาด

                                20.00 น.        - การแสดงคอนเสิร์ต วง ?ลาบานูน?  ณ เวทีคอนเสิร์ต

27 ก.พ.54             08.00 น.          - ประกวดผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ประกวดสวนหย่อม ผัก

        และสมุนไพร แสดงสาธิต บรรยายความรู้การผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์

     - นิทรรศการเกษตรปลอดภัย

     - ตอบปัญหาทางการเกษตร

                                09.00 น.       - ฝึกอบรมการทำแซนวิชและโจ๊กข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ณ เต็นท์จัดงาน

       สำนักงานอาชีวศึกษา

     - การแข่งขันกีฬาฟุตบอลและแข่งขันตระกร้อเยาวชน ประชาชนชาย

       ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม และบริเวณงาน  

       กาชาด

                                18.00 น.         - การแสดงละครสั้น ชุด ?แผ่นดินธรรม ? แผ่นดินทอง? ณ เวทีกลาง

                                                         กาชาด

                                20.00 น.         - การจัดประกวด ?วันเลิฟ เรดิโอ มิวสิค คอนเทสต์? รอบคัดเลือก

         ณ เวทีคอนเสิร์ต            

28 ก.พ.54             08.00 น.            - ประกวดผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ประกวดสวนหย่อมผัก

         และสมุนไพร แสดงสาธิต บรรยายความรู้การผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์

       - นิทรรศการเกษตรปลอดภัย

      - ตอบปัญหาทางการเกษตร

                                09.00 น.        - การแข่งขันกีฬาฟุตบอลและแข่งขันตระกร้อเยาวชน ประชาชนชาย

                                                        ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม และบริเวณงาน

        กาชาด

      - ฝึกอบรมการทำแซนวิชและโจ๊กข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ณ เต็นท์จัดงาน

        สำนักงานอาชีวศึกษา

      - อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรในวัดท่องเที่ยว ณ วัดสิงห์ท่า

      - ศึกษาอบรมคณะครูผู้รับผิดชอบด้านวัฒนธรรมในสถานศึกษา

        ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์

     - ฝึกอบรมแกนนำอาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) ณ โรงแรม เจ.พี.

      โรงแรมกรีนปาร์ค และโรงแรมออร์คิด

                                15.00 น.       - การอบรมถวายความรู้แก่พระสงฆ์ ณ วัดมหาธาตุ วัดศรีธรรมาราม

                                                       และวัดสิงห์ท่า

                                18.00 น.      - การแข่งขันการแสดงฮูล่าฮูป ณ เวทีกลางกาชาด

                                17.00 น.      - การแสดงโปงลางพุทธบุตรวังน้ำทิพย์ ณ เวทีคอนเสิร์ต

                                18.00 น.      - พิธีเปิดงานกาชาด

                                18.40 น.      - เดินแบบกิตติมศักดิ์ สลับการแสดงโปงลาง พุทธบุตรวังน้ำทิพย์

1 มี.ค.54               07.00 น.         - พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 249 รูป ณ บริเวณศาลหลักเมือง

                             08.00 น.         - ประกวดผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ประกวดสวนหย่อมผัก

                                                      และสมุนไพร แสดงสาธิต บรรยายความรู้การผลิต แปรรูป ผลิตภัณฑ์

                                                   - นิทรรศการเกษตรปลอดภัย

                                                   - ตอบปัญหาทางการเกษตร

                                09.00 น.     - ฝึกอบรมการทำแซนวิชและโจ๊กข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ณ เต็นท์จัดงาน

                                                    สำนักงานอาชีวศึกษา

                                                   - อบรมผู้นำขับเคลื่อน อช. ณ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร

                                                   - จัดสัมมนาและเตรียมความพร้อมในการเปิดเสรีทางการค้า (FTA)

                                                     ให้ผู้ผลิตและประกอบการค้าข้าว มันสำปะหลัง ณ โรงแรม เจ.พี.

                                                   - ฝึกอบรมเครือข่าย ชุมชนร่วมรณรงค์ป้องกันการหลอกลวงไปทำงาน
     ต่างประเทศ ณ หอประชุม OTOP สวนสาธารณะพญาแถน

   - อบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยและการประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่ง

     อำเภอ ณ โรงแรม เจ.พี.

   - การแข่งขันกีฬาฟุตบอลและแข่งขันตระกร้อเยาวชน ประชาชนชาย

     ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม และบริเวณงานกาชาด

                                18.00 น.     - กิจกรรมงานพาแลงหน้าเวทีกลาง

                                                   - การแสดงลานวัฒนธรรมเยาวชนและการแสดงประกอบแสง เสียงตำนาน

     เมืองยโสธร

   - มาลัยประยุกต์

   - ประวัติพระธาตุฝุ่น ณ เวทีกลางกาชาด

                                20.00 น.     - การแสดงดนตรีคณะ ?วาเลนไทน์?  ณ เวทีคอนเสิร์ต

2 มี.ค.54               08.00 น.        - ประกวดผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ประกวดสวนหย่อมผัก

     และสมุนไพร แสดงสาธิต บรรยายความรู้การผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์

   - นิทรรศการเกษตรปลอดภัย

   - ตอบปัญหาทางการเกษตร

                                09.00 น.     - ฝึกอบรมการทำแซนวิชและโจ๊กข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ณ เต็นท์จัดงาน

                                                     สำนักงานอาชีวศึกษา

                                                   - ฝึกอบรมการกรีดยางพารา ณ เต็นท์จัดงานของกระทรวงแรงงาน

                                                   - การแข่งขันกีฬาฟุตบอลและแข่งขันตระกร้อเยาวชน ประชาชนชาย

                                                     ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม และบริเวณงานกาชาด

                                18.00 น.     - การแสดงโปงลางโรงเรียนทรายมูลวิทยา ณ เวทีกลางกาชาด

                                20.00 น.     - การแสดงดนตรีลูกทุ่งหมอลำ เสียงอิสาน ?นกน้อย  อุไรพร"
3 มี.ค.54               08.00 น.        - ประกวดผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ประกวดสวนหย่อมผัก

     และสมุนไพร แสดง สาธิต บรรยายความรู้การผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์

   - นิทรรศการเกษตรปลอดภัย

   - ตอบปัญหาทางการเกษตร

                                09.00 น.     - ฝึกอบรมการทำแซนวิชและโจ๊กข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ณ เต็นท์จัดงาน

     สำนักงานอาชีวศึกษา

                                                   - ประชุมผู้นำชุมชนในการสนับสนุนการประกอบอาชีพแก่ครัวเรือน

      ยากจน ณ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร

   - การแข่งขันกีฬาฟุตบอลและแข่งขันตระกร้อเยาวชน ประชาชนชาย

     ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม และบริเวณงานกาชาด

   - การแสดงของเยาวชน ชุด ?เทิดพระเกียรติ?

   - การแสดงนาฏศิลป์ ชุด ?หมอนขิดสะกิดใจ? ณ เวทีกลางกาชาด

                                20.00 น.     - การแสดงดนตรีลูกทุ่ง ?วีระพงศ์  วงษ์ศิลป์? ณ เวทีคอนเสิร์ต

4 มี.ค.54               08.00 น.        - ประกวดผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ประกวดสวนหย่อมผัก

      และสมุนไพร แสดงสาธิต บรรยายความรู้การผลิต แปรรูป ผลิตภัณฑ์

                                                   - นิทรรศการเกษตรปลอดภัย

                                                   - ตอบปัญหาทางการเกษตร

                                09.00 น.     - ฝึกอบรมผู้นำชุมชนเข้มแข็งด้วยการออมแบบพอเพียง ณ หอประชุม

                                                     อำเภอเมืองยโสธร

                                                   - การแข่งขันกีฬาฟุตบอลและแข่งขันตระกร้อเยาวชน ประชาชนชาย

                                                     ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม และบริเวณงานกาชาด

                                18.00 น.    - การแสดงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนค้อวังวิทยาคม ณ เวทีกลางกาชาด

                                20.00 น.    - การแสดงดนตรีวง ?ปู พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์? ณ เวทีคอนเสิร์ต

5 มี.ค.54               08.00 น.       - ประกวดผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ประกวดสวนหย่อมผัก

  และสมุนไพร แสดงสาธิต บรรยายความรู้การผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์

  - นิทรรศการเกษตรปลอดภัย

  - ตอบปัญหาทางการเกษตร

                                09.00 น.    - ฝึกอบรมโครงการพัฒนาและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก

    พระราชดำริในพื้นที่จังหวัดยโสธร ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์

  - การแข่งขันกีฬาฟุตบอลและแข่งขันตระกร้อเยาวชน ประชาชนชาย

    ณ วิทยาลัยเทคนิคยโสธร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม และบริเวณงานกาชาด

                                18.00 น.     - การแสดงของเยาวชนทูบีนัมเบอร์วัน ในชุด การแสดงศิลปวัฒนธรรม

                                                     (หมอลำเพลิน) ณ เวทีกลางกาชาด

                                20.00 น.     - การจัดประกวด ?วันเลิฟ เรดิโอ มิวสิค คอนเทสต์? รอบชิงชนะเลิศ

                                                     ณ เวทีคอนเสิร์ต

6 มี.ค.54               08.00 น.         - ประกวดผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์แปรรูป ประกวดสวนหย่อมผัก

      และสมุนไพร แสดงสาธิต บรรยายความรู้การผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์

    - นิทรรศการเกษตรปลอดภัย

    - ตอบปัญหาทางการเกษตร

                                18.00 น.      - การแสดงลานวัฒนธรรมเยาวชนและการแสดงประกอบแสง เสียง

                                                      ตำนานเมืองยโสธร

                                                    - มาลัยประยุกต์

                                                    - ประวัติพระธาตุฝุ่น  ณ เวทีกลางกาชาด

                                21.00 น.      - หมุนวงล้อเพื่อออกสลากรางวัลงานวันสถาปนาและงานกาชาด

      ประจำปี 2554

    - การแสดงดนตรีลูกทุ่งหมอลำรุ่นใหญ่ ?ไหมไทย ใจตะวัน?

      ณ เวที  คอนเสิร์ต

งานนี้ถึงแม้ย้ายสถานที่ไปจัดอยู่ชีสะขนาดนั้น เสียบัตรเข้าแต่ดีบัตรเค้าขายบัตรถูกอยู่ไม่งั้นคนคงไม่เข้าหรอครับ teeb1 teeb1 teeb1
 e56 e56 e56 e56 e56 ยังใงก็เชิญชวนและกันโดยเฉพาะวันที่ 2 มีนา ชวนกันมาดูมากๆนะครับ e117 e117 e117 e117 e117 e117 e117

2
ห้องแนะนำตัว / คน ต.จ.ว. รายงานตัว
« เมื่อ: ธันวาคม 06, 2010, 03:36:18 PM »
เรียนทุกท่านที่รับชมขออนุญาติรายงานตัวครับ
ชื่อ น้องแบงค์ หรือ น้อง บีบี ตามแฟนแฟนๆๆๆๆๆๆๆ เค้าเรียกกัน
อาชีพ นักเรียน ดีเจ คลื่น 97.25 ยโสธร โดยทีมงานอาจารย์ ประยูร ใบบัว
ของ toplinediamond ว่างๆอย่าลืมฟังล่ะกันครับ
ช่วงเวลายังไม่แน่นอน จะจัดก็ช่วงดีเจท่านอื่นไม่ว่างน่ะ
แต่งานประจําคือ เรียนหนังสือ ควบคุมระบบส่งสัญญาณของวิทยุ
และระบบ radio online สามารถรับฟังได้ทาง
http://www.toplinediamond.com/radio.aspx
สถานียโสธร 97.25 MHz  ฟังคลื่นนี้ 
ฝากเนื้อฝากตัวด้วนนะครับ เด็กใหม่ยังไม่รู้อะไรเลย

หน้า: [1]

รับทำเว็บ สมุทรปราการ